logo

Zespół

Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii PAN to interdyscyplinarny zespół złożony z psychologów społecznych i socjologów, który powstał z potrzeby zgłębienia problematyki zachowań politycznych.

dr Marta Marchlewska

dr Marta Marchlewska

Kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego (Instytut Psychologii PAN), wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, współpracowniczka Political Psychology Lab na University of Kent (Wielka Brytania). W swoich projektach koncentruje się na funkcjach, jakie różne formy psychologicznego zagrożenia pełnią w sposobie postrzegania świata politycznego.

mgr Dagmara Szczepańska

mgr Dagmara Szczepańska

Socjolożka i latynoamerykanistka, absolwentka Uniwersytetów Warszawskiego i Oksfordzkiego. Obecnie pisze pracę doktorską poruszającą problem wpływu ruchu #NiUnaMenos (Ani Jednej Mniej) na działanie organizacji kobiecych w Argentynie.

mgr Zuzanna Molenda

mgr Zuzanna Molenda

Doktorantka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w ramach Graduate School for Social Research. Jej zainteresowania badawcze obejmują takie tematy jak regulacja emocji, identyfikacja z grupą własną oraz wiara w teorie spiskowe.

mgr Aleksandra Furman

mgr Aleksandra Furman

Psycholog, badaczka rynku i opinii, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo interesuje się osobowościowymi uwarunkowaniami zachowań prospołecznych i partycypacyjnych.

mgr Piotr Michalski

mgr Piotr Michalski

Psycholog społeczny, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii PAN. Obecnie pisze pracę doktorską poruszającą problematykę indywidualnych i społecznych determinantów uprzedzeń.

dr Marta Rogoza

dr Marta Rogoza

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, wykładowczyni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie struktury cechowej osobowości, „ciemnych” aspektów osobowości oraz pomiaru w psychologii.

dr Paulina Górska

dr Paulina Górska

Adiunktka w Centrum Badań Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przyczyny i konsekwencje zaangażowania w działania zbiorowe, uprzedzenia (głównie wobec osób LGBT+) oraz polaryzację polityczną.

Praca finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2019-2021 (nr projektu DIALOG 0013/2019 - „Partycypacja obywatelska w Polsce: determinanty, konsekwencje i metody aktywizacji społecznej”)